Creategallery.csh

Eftersom de flesta program som genererar html-thumbnail-sidor av bilder antingen kostar pengar eller inte riktigt gör som jag skulle vilja så gjorde jag ett eget csh-script som m.h.a. jhead-, jpeg- och netpbm-paketen skapar vad jag vill ha. Scriptet var inte snabbt alls på min 486 dx4 100Mhz. Men å andra sidan hade den datorn ingenting vettigare att göra. Funkar numera rätt bra på min PIII 500Mhz med NetBSD. Vill du provköra scriptet eller använda det så ladda ner det med tillbehör nedan

En finness är att det använder programmet jhead för att lägga in information från digitalkameran om varje bild, såsom: bländare, slutare, zoom och om blixten användes eller ej.

Mina filer

Nedanstående behövs

Instruktioner

Lägg scriptet, binärerna från NetPBM, djpeg, cjpeg och jhead i path:en någonstans. Ladda hem bilder.tar.gz och lägg dem någonstans så att de är åtkomliga via webben.

Öppna scriptet i din favorit-editor och ändra:

set main=<path>Web-sökväg dit besökaren ska komma om denne klickar sig tillbaka från ett galleri.
set graphics_path=<path> Web-sökväg till där innehållet i bilder.tar.gz lades.
set digitalcamera=<yes|no>Om "yes" så försöker scriptet extrahera information om bilderna med hjälp av jhead, annars inte.
set focal_multiplyer="<decimaltal>"Eftersom en digitalkameras CCD är mindre än filmen i en vanlig kamera så har en digitalkamera ett annat zoom-omfång mätt i mm zoom. För att kunna få värden som går att jämföra kameror emellan så måste man multiplicera det mm-värde kameran har angett med en faktor för att få en zoom i mm motsvarande en vanlig kamera. Ofta står det på objektivet t.ex. zoom: 6-12mm, 50mm equiv: 36-72mm. I detta fall är multiplyern precis 6.

Vill du se hur det blir? Titta på Bildersidan!
(Med Solaris och någon gammal version av csh får man ett felmeddelande variable to long, Man kan lösa det genom att byta ut första raden: #!/bin/csh mot #!/bin/tcsh )

© Mikael Johansson